Funkiavej renovering

Arbejdet startes op i uge 21 og forventes afsluttet senest uge 35.

Der startes med øst siden af Oxford Alle og nordsiden af Funkiavej.

Projektet omfatter vores del af Funkiavej fra diagonalspærringen mod øst, og Oxford Alle fra diagonalspærringen mod nord. Arbejdet udføres i samarbejde med ABA Husejerforeningen.

Generalforsamling 2014