Generalforsamlig 2013
Tidspunkt: 
 12/03/2013 - 19:30 - 21:00

Indkaldelse med dagsorden, forslag, budget og regnskab vedlagt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar, jvf. §7 i vedtægterne.

Vejbump