Generalforsamling 2014
Tidspunkt: 
 18/03/2014 - 19:30 - 21:00

Kære beboere i Hejmdal

Vi indkalder hermed til ordinær Generalforsamling tirsdag den 18. marts kl. 19:30

i Menighedshuset, Irlandsvej 47, 2300 København S.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisorerne

 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyrer

 6.  Valg af formand
Hans Henrik Gabelgaard, Pæonvej 24, genopstiller

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende er på valg og genopstiller:

Troels Koch

Frank Andersson       

Leif Henriksen (suppleant)

 

Arne Trads genopstiller ikke.

8. Valg af to revisorer og suppleant

9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Hans Henrik Gabelgaard

Formand

Del dette indlæg
Vores blogs
Arkivér
Kabellægning