Generalforsamling 2024
4. marts kl 19:30

Som sædvanligt er det i Menighedshuset, Irlandsvej 47.

Se udsnedte dagsorden.

Vel mødt

TDC Fiberudrulning