Informationsmøde vedr. klimavej og påbud
Tidspunkt: 
 21/01/2016 - 19:00 - 21:00

Grundejerforeningen Hejmdal                                                                                                     Den 5. januar 2016

 

Indkaldelse til informationsmøde torsdag den 21. januar 2016 kl. 19.00 i Menighedshuset på Irlandsvej vedrørende etablering af klimaveje samt Københavns Kommunes påbud om renovering af foreningens veje

 

I forlængelse af bestyrelsens orienteringsskrivelser af 29. november og 7. december 2015 indkaldes hermed til informationsmøde om klimaveje og det kommunale påbud om renovering af Funkiavej fra Irlandsvej til Oxford Allé, Kaktusvej samt de sidste stykker af Lotusvej og Pæonvej op mod Sundbyvang.

Mødet er et informationsmøde og har til formål at informere grundejerne om de to emner samt drøfte disse. Der kan ikke træffes beslutninger på informationsmødet, men grundejerne har mulighed for at give deres synspunkter til kende og således give input til bestyrelsens videre arbejde med de to spørgsmål.

Eventuelle beslutninger påtænkes truffet på foreningens ordinære generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.30 i Menighedshuset på Irlandsvej.

Første del af informationsmødet den 21. januar vil handle om klimaveje. Her vil vores naboforening Odin også deltage. Hejmdal har et tæt samarbejde med Odin vedrørende en eventuel etablering af klimaveje, da vi deler en række veje med Odin. I denne del af mødet vil entreprenørselskabet MTHøjgaard også deltage. MTHøjgaard skal i givet fald forestå anlægget af klimavejene.

Materiale vedrørende klimaveje kan hentes på Hejmdals hjemmeside, www.gf-hejmdal.dk.

Anden del af informationsmødet den 21. januar vil handle om påbuddet om vejrenovering fra Københavns Kommune. Denne del af mødet er alene for Hejmdals medlemmer.

Bestyrelsen forsøger for tiden at få et overblik over, hvor meget en sådan renovering vil koste. Der er imidlertid ingen tvivl om – som allerede nævnt i orienteringsskrivelsen af 7. december – at en renovering i nogle år vil medføre en særdeles markant stigning i det nuværende kontingent på 3.400 kr./år. I hvilket omfang og hvordan en eventuel beslutning om etablering af klimaveje kan spille sammen med vejrenoveringen søges afklaret af bestyrelsen inden mødet den 21. januar.

Det er således meget centrale emner, der skal informeres om og drøftes på mødet den 21. januar kl. 19.00. Det er derfor vigtigt, at Hejmdals medlemmer deltager i mødet samt giver deres mening til kende.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Hejmdal

Del dette indlæg
Vores blogs
Arkivér
Generalforsamling 2016
Indbydelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.30 i Menighedshuset, Irlandsvej