Klimatilpasning og spørgeundersøgelse

Fra SGF har vi modtaget:

Her i juni måned gennemfører de to lokaludvalg (ØST og VEST), i samarbejde med Miljøpunkt Amager en storstilet spørgeundersøgelse omkring klimatilpasning i Amagerområdet af Københavns Kommune.

Til at fortælle om undersøgelsen husstandsomdeles i denne uge en lille info-folder ”Er du klar til næste skybrud ?”. Har du ikke allerede modtaget folderen, så vil du og dine medlemmer i foreningen snart gøre det. Netop grund- og boligejere er målgruppen for undersøgelsen.

I folderen fortælles om baggrunden for undersøgelsen, og som målgruppe opfordres alle grund- og boligejere til at besvare det meddelte spørgeskema, der er elektronisk. Som det fremgår af folderen, får du spørgeskemaet ved at gå ind på hjemmesiden: www.avlu.dk og klikke på banneret SKYBRUD.

SGF har medvirket omkring forberedelserne til undersøgelsen og bakker op om og anbefaler, at alle medlemmer besvarer spørgeskemaet.

Jo flere, der besvarer skemaet, jo bedre vil grundlaget være for, at vi kan få Københavns Kommune i tale omkring strategi og hjælp til lokale løsninger til forebyggelse og/eller begrænsning af skader efter opstigende overfladevand i fx tilfælde af kraftig regnskyl/skybrud over byen.

Som bekendt satte vi allerede sidste år et arbejde i gang i SGF, med at gøre noget for medlemsforeningerne på området. I november 2011 gennemførte vi et informationsmøde om emnet med ca. 130 deltagere fra grund- og boligejerområdet og der fulgtes op med særligt indlæg om LAR-løsninger på fællesskabets generalforsamling i april i år.

SGF har således valgt, at udøve en målrettet indsats mht. klimatilpasning og i den sammenhæng vægte afledning af overfladevand, til at imødegå oversvømmelser i lokalområderne i fremtiden. For at give arbejdet mest mulig styrke, samarbejder vi med lokaludvalgene og andre, der virker på området samt med øvrige grundejerforeningssammenslutninger, vi deler interesser med.

For yderligere oplysninger omkring spørgeundersøgelsen kan vi henvise til vores egen hjemmeside: www.sgfnet.dk og til lokaludvalgs hjemmeside: www.avlu.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sundbyernes Grundejerfællesskab

Del dette indlæg
Tags
Vores blogs
Arkivér
Generalforsamlig 2013