Lokalplanforslag for Sundbyvang

Lokalplansfoslaget er på dagsordenen i borgerrepræsentationen d. 25/3 og kan findes her http://kk.dk/eDoc/Borgerrepr%c3%a6sentationen/25-03-2010%2017.30.00/Dags...

Vi i bestyrelsen har hæftet os ved følgende positive aspekter:

  • Pæonvej og Kaktusvej lukkes op mod Sundbyvang området
  • Færre boliger: ca. 54 almene familieboliger og ca. 72 almene plejeboliger. Mulighed for
    at opføre op til 54 private ejerboliger i en senere fase. I det oprindelige udkast var det 130 lejligheder 0g 72 plejeboliger.

Af negative aspekter:

  • 3 etager højt
  • Lotusvej lukkes ikke
  • Parkering: 78 p-pladser til boligerne og 15 p-pladser til plejeboligerne. –Virker som noget lidt til 108 lejligheder
  • Trafikreguleringen af Persillevej og Tomatvej – Vil medfører at Lotusvej/Funkiavej bliver den ”foretrukne vej” på GPS’ere og hos handicapbuschaufførene…
  • En enkelt blok har face mod syd, d.v.s mod funkiavej, de øvrige har heldigvis kun gavlen ud mod funkiavej

Den videre process er at efter vedtagelsen i Borgerrepræsentationen vil det endelige forslag blive offentligjort omkring 13. april med høringsfrist frem til midten af juni. Der forventes at blive afholdt borgemøde enten d. 19. maj eller d. 26. maj.

I bestyrelsen vil vi koncentrere vores indsats her i høringsperidoen omkring Lotusvejs problematikken.

Selve lokalplanen ventes endeligt vedtaget omkring oktober.

Del dette indlæg
Tags
Vores blogs
Arkivér
Borgermøde om lokalplanforslaget