Nyhedsbrev Januar 2009

Kære grundejere

Som det er fremgået af dagspressen, skal Sundbyvang udstykkes og ombygges i de kommende år. Vi har i bestyrelsen

nedsat et udvalg sammen med de øvrige naboforeninger til at følge sagen og komme i dialog med kommunen.

Hvad ved vi

På nuværende tidspunkt er fakta følgende:

I følge udkastet til kommuneplan 2009 ændres ca. 2/3 af Sundbyvangområdet til beboelse, kategori B2. B2

betyder en maksimal bebyggelsesprocent på 60% og et maksimalt etageantal på 3 plus tagetage - altså

forholdsvist højt. Her skal så opføres 130 almene boliger (familielejligheder) og 70 handicapboliger (til nogle af de

nuværende beboere).

Vi er sammen med de øvrige naboforeninger til Sundbyvang enige om at vores 3 største betænkeligheder ved

projektet er:

  • At de grønne bælter langs med Tomatvej og Persillevej ikke bevares
  • Den stærkt forøgede trafik, både under byggeriet, og efterfølgende
  • Boligmassen: Det samlede antal beboere inden for Sundbyvang området vil blive stærkt forøget

Og det er de emner vi primært diskutere med kommunen.

 

I den kommende tid vil der være en række borgermøder, som vi vil opfordre jer til at deltage i:

Borgermøde om Kommuneplanen

Amager Vest Lokaludvalg holder borgermøde om fremtidens Amager, så kom og giv din mening til kende

onsdag d. 28. januar 2009 kl. 18:30 i Amager Bio. Emnet er Kommunenplanen 2009 og dens indflydelse på

fremtidens Amager.

Af vigtigste ændringer for vores område er Sundbyvang planerne, se ovenfor.

Der bydes på sandwich og sodavand fra klokken 18.30, og mødet begynder klokken 19.

Se invitationen og plakat fra Amager Vest Lokalråd på vores hjemmesider.

Borgermøde om Sundbyvang

Københavns Kommune inviterer til Borgermøde om Sundbyvangbyggeprojektet

tirsdag d. 3. marts kl. 18:30 - 20:00. Mødet foregår i Festsalen på Sundbyvang.

Når vi får en dagsorden vil vi lægge den op på foreningens hjemmeside.

Hjemmeside

På foreningens hjemmeside www.gf-hejmdal.dk har vi samlet det materiale vi hidtil har fået i denne sag, og den vil

løbende blive opdateret. Check derfor hjemmesiden, idet vi IKKE påregner at sende nyhedsbreve på papir ud.

 

Øvrige nyheder:

Lotusvej

Renoveringsarbejdet vil blive fortsat, når der er udsigt til en lidt længere periode uden frostvejr. Overflade belægningen

vil først blive udført, når der temperaturen er omkring 10°.

Generalforsamling

Årets generalforsamling finder sted i menighedshuset tirsdag d. 24. marts kl. 19.30. Dagsorden udsendes senere.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

G/F Hejmdal

Del dette indlæg
Tags
Vores blogs
Arkivér
AlmenBolig+