Sundbyvang - Byggeplaner

Som det er fremgået af dagspressen, skal Sundbyvang udstykkes og ombygges i de kommende år. Vi har i bestyrelsen nedsat et udvalg sammen med de øvrige naboforeninger til at følge sagen og komme i dialog med kommunen.

Hvad ved vi

På nuværende tid er fakta følgende:

I følge udkastet til kommuneplan 2009 ændres ca. 2/3 af Sundbyvang området til beboelse, kategori B2. B2 betyder enmaksimal bebyggelsesprocent på 60% og et maksimalt etageantal på 3 plus tagetage - altså forholdsvist højt, på linie med ejendommen på hjørnet af Sundbyvestervej/IrlandsvejFra Kommuneplan 2009

Tidshorisont:

Medio år 2014: Omdannelsen af botilbudene på Sundbyvang er gennemført og herefter vil der bo i alt 70 beboere på Sundbyvang i lejligheder med eget køkken og bad.                                                                  Familieboligerne på Sundbyvang er klar til indflytning. Forventet antal familieboliger er 130 afhængig af boligstørrelsen.

Så alt i alt vil indbyggerantallet stige, og dermed også trafikken, og den øgede trafik er vores største bekymring, men vi frygter også for de grønne områder, der i dag afgrænser Sundbyvang. Disse 130 familier har jo nok brug for parkeringspladser.

Vores udvalg har et indledende orienteringsmøde med kommunen d. 19/12, og vi forventer et større, åbent informationsmøde i januar/februar.

Kommunens pressekit er vedhæftet.

Mikkel Warming fortæller om det ny Sundbyvang