GF Hejmdal Regnskab 2020 - Budget 2021

1085 visninger
0 Synes om
0 0
Regnskab for 2020 samt budget for 2021
Fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen 30. august 2021

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

2. P a s s i v e r E g e n k a p i t a l P r i m o k r . 2 . 4 2 1 . 6 2 0 , 6 1 k r . 1 . 8 6 3 . 1 1 7 , 9 6 Å r e t s r e s u l t a t k r . 6 0 2 . 4 5 1 , 7 2 k r . 5 5 8 . 5 0 2 , 6 5 E g e n k a p i t a l U l t i m o k r . 3 . 0 2 4 . 0 7 2 , 3 3 k r . 2 . 4 2 1 . 6 2 0 , 6 1 F o r u d b e t a l t k o n t i n g e n t L e v e r a n d ø r g æ l d k r . 0 , 0 0 k r . ‑ 3 8 2 , 1 0 P a s s i v e r i a l t k r . 3 . 0 2 4 . 0 7 2 , 3 3 k r . 2 . 4 2 1 . 2 3 8 , 5 1 R e g n s k a b 2 0 2 0 R e g n s k a b 2 0 1 9 B u d g e t 2 0 2 0 B u d g e t 2 0 2 1 R e g n s k a b o g b a l a n c e e r r e v i d e r e t a f u n d e r t e g n e d e , s a m m e n h o l d t m e d b i l a g o g k o n t o u d s k r i f t e r f r a b a n k e r , o g f u n d e t i o r d e n . 2 1 / 4 - 2 0 2 1 F l e m m i n g K r a i k M e d l e m s r e v i s o r 2 0 2 1 - 0 4 - 2 1 0 8 : 4 8 G / F H e j m d a l 2 / 2

1. R e g n s k a b 2 0 2 0 - G / F H e j m d a l B e s t y r e l s e h a r d a g s d a t o b e h a n d l e t o g g o d k e n d t r e g n s k a b e t f o r 2 0 2 0 f o r G r u n d e j e r f o r e n i n g e n H e j m d a l . R e g n s k a b e t e r a f l a g t i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d å r s r e g n s k a b s l o v e n s a m t y d e r l i g e r e k r a v i v e d t æ g t e r e l l e r a f t a l e r . V i a n s e r d e n v a l g t e r e g n s k a b s - p r a k s i s f o r h e n s i g t s m æ s s i g , s å l e d e s a t å r s r a p p o r t e n g i v e r e t r e t v i s e n d e b i l l e d e a f f o r e n i n g e n s a k t i v e r , p a s s i v e r , f i n a n s i e l l e s t i l l i n g s a m t r e s u l t a t e t . R e g n s k a b e t i n d s t i l l e s t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g e n s g o d k e n d e l s e . K b h . d . 2 1 / 4 - 2 0 2 1 H a n s H e n r i k G a b e l g a a r d F o r m a n d P e t e r F e n g e r K a s s e r e r T r o e l s K o c h J e n s K j ø l l e r M i c h a e l A p p e l T r o e l s M o l l e r u p R e g n s k a b 2 0 2 0 R e g n s k a b 2 0 1 9 B u d g e t 2 0 2 0 B u d g e t 2 0 2 1 I n d t æ g t e r K o n t i n g e n t k r . 6 2 5 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 2 5 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 2 5 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 2 5 . 6 0 0 , 0 0 G e b y r e r k r . 2 . 1 5 0 , 0 0 k r . 2 . 8 0 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 R e n t e i n d t æ g t e r k r . 0 , 0 0 k r . 7 1 9 , 7 8 k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 I n d t æ g t e r i a l t k r . 6 2 7 . 7 5 0 , 0 0 k r . 6 2 9 . 1 1 9 , 7 8 k r . 6 2 7 . 6 0 0 , 0 0 k r . 6 2 7 . 6 0 0 , 0 0 U d g i f t e r G e b y r e r k r . 3 . 1 3 4 , 4 5 k r . 1 . 9 6 5 , 4 3 k r . 3 . 0 0 0 , 0 0 k r . 3 . 0 0 0 , 0 0 M ø d e u d g i f t e r k r . 5 . 3 7 5 , 0 8 k r . 3 . 9 1 3 , 3 1 k r . 5 . 0 0 0 , 0 0 k r . 6 . 0 0 0 , 0 0 V e j - D i v e r s e k r . 1 6 . 2 2 8 , 7 5 k r . 6 3 . 3 9 9 , 3 9 k r . 7 5 . 0 0 0 , 0 0 k r . 7 5 . 0 0 0 , 0 0 V e j - S t ø r r e p r o j e k t k r . 0 , 0 0 k r . 2 0 0 , 0 0 k r . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 k r . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 H o n o r a r e r o g g a v e r k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 A d v o k a t / R å d g i v e r k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 k r . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 K o n t o r h o l d o g a d m i n i s t r a t i o n k r . 5 6 0 , 0 0 k r . 1 . 1 3 9 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 . 0 0 0 , 0 0 T a b p å d e b i t o r e r k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 U d g i f t e r I a l t k r . 2 5 . 2 9 8 , 2 8 k r . 7 0 . 6 1 7 , 1 3 k r . 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 k r . 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 R e s u l t a t k r . 6 0 2 . 4 5 1 , 7 2 k r . 5 5 8 . 5 0 2 , 6 5 k r . 3 9 0 . 6 0 0 , 0 0 k r . 3 8 9 . 6 0 0 , 0 0 A k t i v e r K a s s e k r . 0 , 0 0 k r . 0 , 0 0 T i l g o d e h a v e n d e k r . 1 0 . 2 0 0 , 0 0 k r . 1 7 . 3 0 0 , 0 0 B a n k k r . 3 . 0 1 3 . 8 7 2 , 3 3 k r . 2 . 4 0 3 . 9 3 8 , 5 1 A k t i v e r i a l t k r . 3 . 0 2 4 . 0 7 2 , 3 3 k r . 2 . 4 2 1 . 2 3 8 , 5 1 2 0 2 1 - 0 4 - 2 1 0 8 : 4 8 G / F H e j m d a l 1 / 2

Visninger

 • 1085 Totale visninger
 • 952 Webside visninger
 • 133 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 4 adm.gf-hejmdal.dk
 • 38 www.gf-hejmdal.dk
 • 14 gf-hejmdal.dk