Klimaveje beslutning august 2021

1155 visninger
0 Synes om
0 0
Bilag til klimavejs punktet

Del på sociale netværk

Del link

Brug permanent link til deling på sociale medier

Del med en ven

Venligst login for at sende dette document pr. e-mail!

Indlejr på din hjemmeside

Vælg side at starte med

2. • Der er ikke udarbejdet klimaplan for Sundbyvang/Urtehaven, hvor meget overfladevand kommer fra. Det vides ikke, om eller hvornår en sådan plan foreligger • Alt overfladevand i området løber mod Sundbyvestervej. Det vides ikke, om eller hvornår der foreligger en plan for en udvidelse af kloakkapaciteten på Sundbyvestervej • De til hvert bed tilhørende vejbump skal vedligeholdes af Hejmdal ”Hvis vi siger NEJ TAK til klimaveje, vil kommunen så på et senere tidspunkt tvinge os til at etablere disse, og skal vi så selv betale?” Dette er et ofte stillet spørgsmål. Men ingen kan meningsfuldt besvare dette spørgsmål på nuværende tidspunkt. Heller ikke HOFOR kan besvare det, og kommunen har slet ikke taget stilling til noget spørgsmål i den retning. En række grundejerforeninger i København har sagt JA TAK eller udvist interesse for klimaveje. En række andre grundejerforeninger har sagt NEJ TAK eller ikke udvist interesse. På den anden side af Sundbyvang/Urtehaven har f.eks. GF Dyveke sagt NEJ TAK, mens GF Gimle har fået etableret klimaveje. Om kommunen fremover fastholder konceptet med klimaveje, eller ændrer koncept i retning af f.eks. tvungen adskillelse for alle af vand fra tage og vand fra veje vides heller ikke. Bestyrelsens indstilling Bestyrelsen kommer ikke med en fælles indstilling, da vi ikke har en fælles holdning.

1. Grundejerforeningen Hejmdal Den 13. august 2021 Ordinær generalforsamling den 30. august 2021, dagsordenspunkt 4: Beslutning om klimaveje Lidt historie Spørgsmålet om en eventuel etablering af klimaveje i Hejmdals område startede i slutningen af 2015 med MT Højgaards og Årstidernes Arkitekters forslag. Senere overtog HOFOR spørgsmålet om etablering af klimaveje med en såkaldt medfinansieringsordning, hvor grundejerforeningen – mod en økonomisk garanti fra HOFOR - skulle finansiere anlæg af klimavejene. Imidlertid var garantien ikke dækkende, og efter pres fra Hejmdal og andre grundejerforeninger blev ordningen droppet. Herefter indtrådte HOFOR som fuldt ansvarlig bygherre. HOFOR blev i en periode bistået af rådgivningsfirmaet ORBICON. Det har i hele forløbet været understreget af alle involverede, at der er tale om klimaveje og ikke skybrudsveje. Et etableret anlæg beskytter således ikke huse og kældre mod skybrud men mod kraftig regn svarende til en 10 års hændelse. Ønsker en grundejer beskyttelse mod skybrud, skal der findes en individuel løsning – f.eks. højtvandslukke – for den enkelte bolig. Det konkrete forslag til klimaveje HOFORS konkrete forslag til etablering af klimaveje blev af selskabet præsenteret for Hejmdals medlemmer den 31. august 2020. Det er dette forslag, Hejmdals medlemmer skal forholde sig konkret til den 30. august 2021. Projektet ligger på Hejmdals hjemmeside, www.gf-hejmdal.dk . Siden HOFORs præsentation af forslaget den 31. august 2020 har de fremmødte af Hejmdals medlemmer på den ordinære generalforsamling den 21. september 2020 givet deres synspunkter til kende, ligesom bestyrelsen i referatet af generalforsamlingen samt i nyhedsbrevene af 17. december 2020 og 20. april 2021 samt i den netop husstandsomdelte flyer har oplistet en række fordele og ulemper ved etablering af klimaveje: Fordele: • Hejmdal bliver ”en del af noget større” dvs. en del af den samlede klimatilpasning i København • Klimavejenes bede vil afbøde noget nedbør fra kraftig regn og ca. 10% af nedbøren fra skybrud • Vore veje ”begrønnes” • Vedligehold af de fleste vejbrønde overgår til HOFOR Ulemper: • Klimaveje beskytter ikke huse, kældre mv. mod skybrud • Vi mister 60% af de lovlige parkeringspladser • Klimaveje kan skabe problemer med afvikling af trafikken, f.eks. for skraldebiler og ved et stigende antal kørende leverancer til grundejerne • Vedligeholdelsen af bedene fra HOFORs side er under udvikling og der foreligger ikke en endelig plan

Visninger

 • 1155 Totale visninger
 • 996 Webside visninger
 • 159 Indlejrede Visninger

Aktioner

 • 0 Sociale delinger
 • 0 Synes om
 • 0 Synes ikke om
 • 0 Bemærkninger

Antal Delinger

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Indlejre 3

 • 2 adm.gf-hejmdal.dk
 • 47 www.gf-hejmdal.dk
 • 20 gf-hejmdal.dk